Velkommen til FRAM Gruppen

7. des. 2022 kl. 04:34

Tjenester...
Vi i FRAM Gruppen har erfaring fra flere prosjekter med levering av prosjektledelse, prosjektadministrasjon og løsningarkitektur. Dette er kompetanse som er tilegnet etter mange års arbeid i SAP prosjekter, og noe vi ønsker å kunne tilby SAP kunder.

Vi skal fokusere på konsulenttjenester innen følgende områder:

SAP Applikasjon
 • MM (Innkjøp og lager)
 • SD (Salg og distribusjon)
 • WM (Lokasjonsstyringssystem)
 • LES (Logistics execution system)
 • QM (Quality Management)

SAP Teknisk
 • ABAP programmering
 • Integrasjon (IDOC, EDI, XI, BAPI etc.)
 • SAP Script/Smartforms

SAP Prosjektarbeid
 • Prosjektledelse
 • Prosjektadministrasjon
 • Løsningsarkitekt
 • Dokumentasjon
 • Teststrategi
 • Testledelse
 • Test verktøy

Andre tjenester
 • Utarbeide tilbudsforslag
 • Evaluring av deres inkommende tilbud
 • QA og oppfølging av eksterne konsulentselskaper og løsningsleverandører
 • Bidra til å forbedre de interne rutiner og prosessene relatert til å utvikle, drifte og forvalte deres SAP installasjon.


SAP Oppgradering - Vår approach
Konsulentene i FRAM Gruppen har omfattende erfaringer i forbindelse med SAP oppgraderingsprosjekter. Vi hjelper kunder med å vurdere når og hvordan man skal velge rett versjon og riktig tidspukt for å oppgradre. Videre er vi en sentral støttespiller i forbindelse med planlegging og gjennomføring av oppgraderingsprosjekter.
Les mer....


 


HjemFRAMOm ossKontakt.

 

FRAM PARTNER AS(1)