Velkommen til FRAM Gruppen

2. aug. 2021 kl. 11:23

Tjenester...
Vi i FRAM Gruppen har erfaring fra flere prosjekter med levering av prosjektledelse, prosjektadministrasjon og løsningarkitektur. Dette er kompetanse som er tilegnet etter mange års arbeid i SAP prosjekter, og noe vi ønsker å kunne tilby SAP kunder.

Vi skal fokusere på konsulenttjenester innen følgende områder:

SAP Applikasjon
  • MM (Innkjøp og lager)
  • SD (Salg og distribusjon)
  • WM (Lokasjonsstyringssystem)
  • LES (Logistics execution system)
  • QM (Quality Management)

SAP Teknisk
  • ABAP programmering
  • Integrasjon (IDOC, EDI, XI, BAPI etc.)
  • SAP Script/Smartforms

SAP Prosjektarbeid
  • Prosjektledelse
  • Prosjektadministrasjon
  • Løsningsarkitekt
  • Dokumentasjon
  • Teststrategi
  • Testledelse
  • Test verktøy

Andre tjenester
  • Utarbeide tilbudsforslag
  • Evaluring av deres inkommende tilbud
  • QA og oppfølging av eksterne konsulentselskaper og løsningsleverandører
  • Bidra til å forbedre de interne rutiner og prosessene relatert til å utvikle, drifte og forvalte deres SAP installasjon.


SAP Oppgradering - Vår approach
Konsulentene i FRAM Gruppen har omfattende erfaringer i forbindelse med SAP oppgraderingsprosjekter. Vi hjelper kunder med å vurdere når og hvordan man skal velge rett versjon og riktig tidspukt for å oppgradre. Videre er vi en sentral støttespiller i forbindelse med planlegging og gjennomføring av oppgraderingsprosjekter.
Les mer....


 


HjemFRAMOm ossKontakt.

 

FRAM PARTNER AS(1)