Artikkel

KLP Forsikring
Dato: 13.08.2007, Admin

KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med en forvaltningskapital på over 180 milliarder kroner. Selskapets spesialitet er å levere pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommunesektoren og helsesektoren.


KLP Forsikring er en felles betegnelse for morselskapet Kommunal Landspensjonskasse og de heleide datterselskapene KLP Skadeforsikring AS, KLP Eiendom AS , KLP Fondsforvaltning AS , KLP Kapitalforvaltning ASA, KLP Forsikringsservice AS og KLP Pensjonsforsikring AS. KLP-konsernet har til sammen i overkant av 550 ansatte.

Pensjonsavtale i selskapet (per 31.12.06):
337 kommuner og fylkeskommuner

2 300 bedrifter
31 helseforetak

5 regionale helseforetak
Pensjonsordningen omfatter:
291 000 yrkesaktive medlemmer
140 000 pensjonister

KLPs tilbyr tjenester innen:
  • Pensjon og pensjonskassetjenester
  • Lån
  • Forsikringer
  • Fond og kapitalforvaltning
  • Eiendom

KLP er ledende leverandør av tjenestepensjon i kommunal sektor. Datterselskapet KLP Skadeforsikring er den største leverandøren av tingskadeforsikring til norske kommuner. Datterselskapet KLP Eiendom er en av landets største eiendomsforvaltere.
  • KLP er et konsern som leverer trygge og konkurransedyktige pensjons-, finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne.
  • KLP ønsker å imøtekomme kundenes behov, levere kvalitet i alle tjenester og drive lønnsomt.
  • KLP skal lytte til og spille på lag med kundene.

Relaterte lenker:  
www.klp.no  

Relaterte artikler
 

 


HjemFRAMOm ossKontakt.

 

FRAM PARTNER AS(1)