Artikkel

YX Energi
Dato: 27.09.2040, Admin

Forretningsområder
Selskapets viktigste forretningsområder er salg av drivstoff, smøremidler, parafin og fyringsolje til privat forbruk og til industrien, men butikkomsetningen på bensinstasjonene utgjør en stadig viktigere del av virksomheten.


Hydro Texaco ble etablert 1. januar 1995, etter en fusjon mellom Hydro Olje i Norge og Danmark og Texacos datterselskaper i de samme to landene.

Eierskifte
2. oktober 2006 skiftet selskapet navn til YX Energi Norge AS etter at tidligere eiere solgte alle aksjene i selskapet til Reitangruppen / Reitan Servicehandel. Arbeidet knyttet til eierskiftet som navneendring, endring av visuell profil og logo er påbegynt. Det er også planer om å konvertere deler av bensinstasjonskjeden til 7-Eleven. Det er sannsynlig at dette først blir aktuelt i løpet av andre halvår 2007. Detaljhandelsvirksomheten vil bli lagt til Reitan Servicehandel. YX Energi Norge AS vil ha ansvaret for boligvarme, drivstoff og smøremidler og forblir lokalisert på Skøyen i Oslo.

Relaterte artikler
 

 


HjemFRAMOm ossKontakt.

 

FRAM PARTNER AS(1)