Artikkel

SAP Retail hos Løvenskiold Handel / Maxbo
Dato: 01.09.2008, Sveinung Gehrken

Kundestøtte hos Løvenskiold i forbindelse med SAP Retail forprosjekt.

Våren og sommeren 2008 gjennomførte Løvenskiold Handel et forprosjekt for å detaljspesifisere den planlagte SAP løsningen. I forbindelse med dette prosjektet fungerer FRAM Gruppen som rådgivere og ekspertstøtte innen områder som:
  • SAP Retail
  • Prosjektledelse og prosjektmetodikk
  • Testplanlegging og testledelse
  • QA av eksterne leverandører mhp. leveranser og personell.

Relaterte lenker:  
www.lovenskiold.no  
www.sap.com/retail  

 


HjemFRAMOm ossKontakt.

 

FRAM PARTNER AS(1)